This web site use private and third party cookies to optimize your navigation, suit your preferences and perform analytical tasks. By continuing browsing accept our Cookies Policy.

Accept

JON MIRENA ORTIZ DE URBINA

img

JON MIRENA ORTIZ DE URBINA

Área
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Departamento
Social and Human Sciences

Articles in Scientific Journals

Dative (first) complements in Basque / Journal of Portuguese Linguistics

Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena; Fernández Fernández, Beatriz

ISBNAR: 1645-4537 /Volume: 1 /Journal number: 11 /Start page: 83 /End page: 98 /Date: 2012

Review of Standard Basque: A Progressive Grammar (Rudolf P. G. de Rijk) / Anthropological Linguistics

Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena

ISBNAR: 0003-5483 /Volume: 50, 2009 /Journal number: 1 /Start page: 86 /End page: 89 /Date: 2010

Komunztadurarik gabeko datiboen gakoez / Seminario de Filologia Vasca Julio de Urquijo. Anuario-international journal of Basque linguistics and philology

Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena

ISBNAR: 0582-6152 /Volume: 1-2 /Journal number: XLIII /Start page: 357 /End page: 380 /Date: 2009

Old Basque (medio)passives / Revista internacional de Lingüística y Filología Vasca

Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena

Volume: 1,2 /Journal number: XL /Start page: 763 /End page: 786 /Date: 2006

Tense and Mood in Basque Nominalizations / Journal of Portuguese Linguistics

Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena

ISBNAR: 1645-4537 /Journal number: 4.1 /Start page: 115 /End page: 131 /Date: 2005

Ezezko perpausetako fokalizazioaren inguruan / Enseiucarrean

Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena

Journal number: 14 /Start page: 185 /End page: 198 /Date: 1999

Articles Published Online

Aditz inpertsonalak

Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena

URL: http://www.ehu.es/seg/doku.php?id=morf:5:12:2:2 /Date: 2011

Aditz Sintagmaren barneko osagaiak.Aditzaren argumentuak

Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena

URL: http://www.ehu.es/seg/doku.php?id=morf:5:12:1 y http://www.ehu.es/seg/doku.php?id=morf:5:12:1:1 /Date: 2011

Books

Basque and Romance. Aligning Grammars

Berro Urrizelki, Ane; Fernández Fernández, Beatriz; Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena

ISBNLM: 978-90-04-395338-1 /Date: 2019

Microparameters in the Grammar of Basque

Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena; Fernández Fernández, Beatriz

ISBNLM: 9789027208309 /ISBNLM Volume: 9789027208309 /Date: 2016

Datiboa Hiztegian [El dativo en el léxico]

Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena; Fernández Fernández, Beatriz

ISBNLM: 978-84-9860-433-7 /Date: 2010

Hizkuntzari itzulia 80 hizkuntzatan

Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena

ISBNLM: 978-84-8438-094-8 /Date: 2007

A Grammar of Basque

Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena; Hualde, Jose Ignacio

ISBNLM: 3 11 017683 1 /Date: 2003

Chapters of Books

Datives in in Basque Bivalent Unergatives / Microparameters in the Grammar of Basque

Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena; Fernández Fernández, Beatriz

ISBNCO: 9789027208309 /Start page: 67 /End page: 92 /Date: 2016

Basque (Word Formation) / Müller, P. (Ed.), Ohnheiser, I. (Ed.), Olsen, S. (Ed.), et al. (2016). Volume 5 Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton. http://www.degruyter.com/view/product/457157

Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena; Hualde, Jose Ignacio; Artiagoitia, Xabier

ISBNCO: 978-3-11-043094-3 /Start page: 3261 /End page: 3282 /Date: 2016

Aditzaren argumentuak http://www.ehu.es/seg/doku.php?id=morf:5:12:1Aditz sintagmaren barneko osagaiak (http://www.ehu.es/seg/doku.php?id=morf:5:12:1:1)Aditz inpertsonalak (http://www.ehu.es/seg/doku.php?id=morf:5:12:2:2) / Sareko Euskal Gramatika http://www.ehu.es/seg/init.html

Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena

ISBNCO: 978-84-693-9891-3 /Date: 2011

Komunztadurarik gabeko datiboen gakoez / Beñat Oihartzabali gorazarre. Festschrift for Bernard Oyharçabal

Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena

ISBNCO: 0582-6152 /Start page: 357 /End page: 380 /Date: 2009

Indar sintagmak, Foku sintagmak eta ezkerraldeko buruak euskaran / Antisimetriaren hipotesia vs buru parametroa: euskararen oinarrizko hitz hurrenkera ezbaian

Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena

ISBNCO: 978-84-9860-070-4 /Start page: 51 /End page: 67 /Date: 2008

Nominalizazioak eta modua: aukera bikoitzeko predikatuak / Andolin Gogoan. Essays in honour of Professor Eguzkitza

Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena

ISBNCO: 84-8373-890-2 /Start page: 725 /End page: 740 /Date: 2006

Semi-auxiliary verbs / A Grammar of Basque

Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena

ISBNCO: 3 11 017683 1 /Start page: 300 /End page: 323 /Date: 2003

Periphrastic Constructions / A Grammar of Basque

Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena

ISBNCO: 3110176831 /Start page: 284 /End page: 300 /Date: 2003

Ezezko Perpausetako Fokoak (Galdegaiak eta Ukagaiak) / Euskal Gramatikari eta Literaturari Buruzko Ikerketak XXI. Mendearen Atarian

Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena

ISBNCO: 84 954 38-11-9l /Start page: 343 /End page: 356 /Date: 2003

Focus of Correction and Remnant Movement in Basque / Erramu Boneta: Festchrift for Rudolf P.G. de Rijk

Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena

ISBNCO: 9788483734063 /Start page: 511 /End page: 524 /Date: 2002

Force Phrases, Focus Phrases and Left Heads in Basque / Grammatical Analyses in Basque and Romance Linguistics

Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena

ISBNCO: 90-272-3693 /Start page: 179 /End page: 194 /Date: 1999

Axularren ezen konpletiboa eta hizkuntz prozesamendua (El ezen completivo en Axular y el procesamiento del lenguaje) / Studia Philologica. In Honorem Alfonso Irigoien

Ortiz De Urbina Arruabarrena, Jon Mirena

Start page: 151 /End page: 162 /Date: 1998

Supervised Theses

Politeness in an Academic Contexts: Omani and American Requests and Apologies

Al Rahbi, Ahmed

Date: 2016

On the nature of Basque datives in bivalent unergatives

ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA; Fernández Fernández, Beatriz

Congress name: On the nature of Basque datives in bivalent unergatives /City: Dubrovnik /Country: Croacia /Publication name: On the nature of Basque datives in bivalent unergatives /Start date: 2012/10/01 /End date: 2012/10/04

Bivalent Unergatives in Basque

ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA

Congress name: Bivalent Unergatives in Basque /City: Lyon /Country: Francia /Publication name: Bivalent Unergatives in Basque /Start date: 2010/09/23 /End date: 2010/09/26

Comité Científico

ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA

Congress name: Comité Científico /Country: España /Publication name: Comité Científico /Start date: 2010/06/21 /End date: 2010/06/23

Core and Peripheral Datives: Dative Agreement Drop in Basque

ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA

Congress name: Core and Peripheral Datives: Dative Agreement Drop in Basque /City: Helsinki /Country: Finlandia /Publication name: Core and Peripheral Datives: Dative Agreement Drop in Basque /Start date: 2009/08/27 /End date: 2009/08/29

"Datibo alternatiboak lexikoan eta euskalkietan"

ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA

Congress name: "Datibo alternatiboak lexikoan eta euskalkietan" /Country: España /Publication name: "Datibo alternatiboak lexikoan eta euskalkietan" /Start date: 2009/07/02 /End date: 2009/07/03

Testuinguru oztopotzailean euskararen hiztun aktibo bihurtzea: aukerak eta zailtasunak

AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; BEITIA ZABALA, Iñigo; Bijuesca Basterretxea, K. Josu; GOIRIGOLZARRI GARAIZAR, JONE; ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA; Perez Gaztelu, Elixabete

Abstract: Gobierno Vasco Departamento de Cultura y Política Lingüística /Start date: 2017/12/13 /End date: 2018/12/31

BONAPARTE ONDAREA: BIZKAIERAREN LEMATIZAZIOA ETA FUNTZIONALITATEEN ETA HIZKUNTZA-EKARPENEN INPLEMENTAZIOA(2017)

PAGOLA PETRIRENA, ROSA MIREN; GANGOITI GABANCHO, SAIOA; GORBEA DIEGO, ESTIBALITZ; ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA; URBINA DE EZA IÑIGO, OIHANE

Abstract: Diputación Foral de Bizkaia /Start date: 2017/01/01 /End date: 2017/12/31

Hizkuntza teknologiak eta euskalkiak: testu diakronietarako analizatzaile erdi-automatikoa

PAGOLA PETRIRENA, ROSA MIREN; GANGOITI GABANCHO, SAIOA; ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA

Abstract: Diputación Foral de Bizkaia /Start date: 2016/01/01 /End date: 2016/12/31

Bonaparte 2015

PAGOLA PETRIRENA, ROSA MIREN; BUENDIA GONZALEZ, ROSA MARIA; ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA

Abstract: Diputación Foral de Bizkaia /Start date: 2015/01/01 /End date: 2015/12/31

Sintaxis comparativa del euskera: Hacia una gramática vasca dialectal (Basque Dialect Grammar). Ministerio de Ciencia e Innovación

ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA

Start date: 2011/01/01 /End date: 2014/12/31

SQF HUMART2009-12039167240-LLP-10 NL-KA1-KA1EQF

ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA

Start date: 2010/01/01 /End date: 2012/01/01

Syntactic Microvariation in Basque: a dialectological and typological approach. Ministerio de Educación y Ciencia

ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA

Start date: 2009/01/01 /End date: 2011/12/31

Niveles de dominio lingüístico en estudiantes de la UD según las competencias y escalas de referencia del MCER

Álvarez Álvarez, Manuela; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; GARCIA DIAZ, VIOLETA; MUIES, LAWRENCE; SUAREZ CASTIÑEIRA, MARIA LUZ; ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA; URANGA ARAQUISTAIN, JESUS MARIA; Yániz Alvarez de Eulate, Concepción

Abstract: Universidad de Deusto /Start date: 2008/10/01 /End date: 2009/12/30

Syntactic Microvariation in Basque: a dialectological and typological approach

ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA

Abstract: Ministerio de España /Start date: 2008/10/01 /End date: 2010/09/30

Gramática Vasca en la red

ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA

Start date: 2008/07/01 /End date: 2010/07/01

Diseño y planificación de un plan de formación de profesores de español como lengua extranjera adaptado al crédito europeo y a la formación por competencias

Álvarez Álvarez, Manuela; AMORRORTU GOMEZ, ESTIBALIZ; GARCIA DIAZ, VIOLETA; MUIES, LAWRENCE; ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA; SUAREZ CASTIÑEIRA, MARIA LUZ; URANGA ARAQUISTAIN, JESUS MARIA; Yániz Alvarez de Eulate, Concepción

Start date: 2005/04/01 /End date: 2005/12/30

La arquitectura del Lenguaje.

ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA; FRANCO ELORZA, JON ANDONI

Start date: 2002/01/01 /End date: 2003/12/31

La arquitectura del Lenguaje: Estructura multidireccional de las interfaces lingüísticas

ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA; FRANCO ELORZA, JON ANDONI; Uribe-Etxebarria, Miriam

Start date: 2002/01/01 /End date: 2005/12/31

Miembro tribunal tesis doctoral Alexander Iribar "Caracterización fonética experimental del vocalismo vasco-románico"

ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA

Merit type: Mérito De Investigación /Date: 2012/11/30

Miembro tesis doctoral Irene Barbería Aurrekoetxea "The Gradient Nature of Hiatus Resolution in Spanish", UP

ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA

Merit type: Mérito De Investigación /Date: 2012/11/30

Miembro Tribunal Doctoral Agurtzane Azpeitia (UD-SS)" KOLDO MITXELENAREN EUSKAL PROSAKO DISKURTSO-ESTRATEGIAK: ENUNTZIATU PARENTETIKOAK"

ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA

Merit type: Mérito De Investigación /Date: 2010/09/17

Miembro Tribunal Tesis doctoral. Inmaculada Taboada. "The Internal Structure of the Non-Quantified DP", UPV/EHU

ORTIZ DE URBINA ARRUABARRENA, JON MIRENA

Merit type: Mérito Académico /Date: 2010/07/16