This web site use private and third party cookies to optimize your navigation, suit your preferences and perform analytical tasks. By continuing browsing accept our Cookies Policy.

Accept

Religions, spirituality and multicultural society

Research aim, lines & team

Ikerketaren helburuen deskribapen laburra


Gure inguruko aldaketa sozioerlijioso esanguratsuenak adierazten dituzten datu enpirikoak behatzea, arreta berezia jarriz aniztasun erlijiosoari.

Sekuralitate-testuingurua (desagerpena, egokitzapena, eraldaketa, ghetizazioa...) erlijio-fenomenoaren hainbat adierazpen eta tradiziotan nola eragiten ari den erakusten duten ebidentziak bilatzea eta deskribatzea.

Ikerrildoak

  • Espiritualtasuna eremu publikoan
  • Kristautasunaren jatorrien berrinterpretazioaren garrantzi sozial eta eklesiala
  • Aniztasun etikoa eta erlijiosoa hiri sekularrean

Ikertaldea

Ikertzaile Nagusia
José Carlos Coupeau

Ikertzaileak
Juan Luis de León
Roberto Noriega
Jose Javier Pardo
Eusebio Pérez
Lidia Rodríguez
Francisco José Ruiz
Luzio Uriarte
Miguel Ramón Viguri
Vicente Vide