This web site use private and third party cookies to optimize your navigation, suit your preferences and perform analytical tasks. By continuing browsing accept our Cookies Policy.

Accept

EDUCATION, REGULATED LEARNING & ASSESSMENT (ERLA)

Objetivo, líneas y equipo

 


Deustuko Unibertsitateko Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko Gizarte Lan eta Soziologia Saileko irakasle eta ikertzaileek osatzen dute Deusto Balio Sozialen Taldea. Ikerketa egiteko diziplina nagusiak Soziologia eta Gizarte Lana dira. Erabilitako metodologiak kuantitatiboak zein kualitatiboak dira, eta genero-ikuspegia zeharka agertzen da.

Deustuko Unibertsitateko Giza Eskubideen Doktorego Programaren hiru ikerketa-taldeetako bat da: erronka etikoak, politikoak eta sozialak.
Deustuko Unibertsitateko GEEHk hiru aldiz jarraian lortu du
Bikaintasun-talde gisa aitortzea
Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza (2006-2012; 2013-2018 eta 2018-2021). Hiru aldietan "a" kategoria eman zaio. Taldearen gai nagusia gizarte-balioen azterketa da, eta bi ikerketa-ildo nagusitan oinarritzen da: 1. Gizartearen eta demokraziaren azterketa egitate politikoaren azterketaren bidez eta 2. Ongizatea eta Gizarte Politika, gizarte-inklusiorako eta bazterkeriarako produktuak eta esku hartzeko sistemak aztertuz.

Talde honek ikaskuntza autoeta sozial-arautura, hezkuntza-ebaluaziora eta bien arteko elkarreraginera bideratzen ditu bere ikerketak. Taldearen ikerketa enpirikoaren ardatza ikaskuntza arautua hobetzea da, bigarren eta goi hezkuntzan kalitatea ebaluatzeko praktiken bidez.

Ikaskuntza arautzeari dagokionez, interes berezia dugu honako hauetan:
• Autoerregulatutako ikaskuntzari buruzko teoria eta ereduak.
• Ikerketa enpirikoa egitea ikaskuntza autorregulatua sustatzeko, batez ere bigarren hezkuntzako eta goi-mailako hezkuntzako hezkuntza-ebaluazioko esku-hartzeen bidez.
• Ikaskuntza arautzea lankidetza-testuinguruetan.
• Ikaskuntza autorregulatua neurtzeko metodoak eta tresnak.

Hezkuntza-ebaluazioari dagokionez, gure interesa horren inguruko prestakuntza-hurbilketetan eta konstruktu psikologikoekin duen harremanean oinarritzen da. Gure argitalpenak arlo hauetara zuzenduta daude nagusiki:
• Autoebaluazioa
• Pareen arteko ebaluazioa
• Ebaluazioko irakaskuntza-praktikak
• Errubrikak
• Ebaluazio-tresnen arteko alderaketa.

 

Líneas de investigación

  •  
  • Hezkuntza-ebaluazioa
  • Ikaskuntza autorregulatua
     

Equipo

Investigador Principal
Ernesto Panadero

Investigadores
Elena Auzmendi
Eneko Balerdi
Fernando Díez
Virginia Torres
Miryam Martínez